ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДВАЩИТЕ, ЗА ДА ЗАКУПИТЕ ПРОДУКТИТЕ НА NYE COUNTDOWN.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE Персонализирано AUDIO и VIDEO COUNTDOWN). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 часа на ден през януари 2, 2019.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДВАЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТВОРЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО НА АУДИО / ВИДЕО. С регистрацията, Онлайн поръчки, по телефон, като се използва ИЛИ ДРУГО ДОСТЪП ДО CREATIVE аудио / видео продукция, или на компонент, по никакъв начин, вие сте признава, че сте прочели и разбирам това Споразумение за съгласието си да стане страна по НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И СЕ СПОРАЗУМЯХА ДА БЪДЕТЕ ПОДПИСАНИ И ПОСОЧЕТЕ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. Тази реклама аудио / видео ПРОИЗВОДСТВО СЕ ПРЕДЛАГА и е на разположение само на професионални радиостанции, Диджеи, консултанти, етикети, хотели, нощни клубове, барове, ресторанти, стимулатори и други подобни ПРОФЕСИОНАЛНИ лица и / или юридически лица. Ако по някаква причина, НЕ приемате и се съгласявате ВСИЧКИ УСЛОВИЯТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, МОЛЯ прекратят регистрирането / нареждане ПРОЦЕС И НЕ достъп или да използвате ПРОДУКТ, CREATIVE аудио / видео производство или всяка музика, текст или ДРУГ МАТЕРИАЛ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕТО НА ТВОРЧЕСКА АУДИО / ВИДЕО ПО ВСЯКАКЪВ ФОРМА.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

ВИЕ СТРАХТЕ ЗАБРАНЕНО ДА СКЛЮЧИТЕ ИЛИ НИКОГА ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗВЕЖДАНИ ОТ KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, llc. ВИЕМЕО, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM или други уеб сайтове за споделяне и FTP, освен ако нямате изрична писмена документация от нашия отдел за лицензиране.

Всички видеоклипове са с воден знак, за да идентифицират всички нарушения. Всички нарушения ще бъдат преследвани и ще станат зачерни и забранени за бъдещи покупки.

Правила за използване:

  • Това творческо продуциране на аудио и видео ви се предоставя като краен потребител и следователно не трябва по никакъв начин да се възпроизвежда, променя, адаптира, предава, продава, дава под наем, дава право на лизинг, лицензира, прехвърля, разпространява или предоставя по друг начин на трети лица или променени по някакъв начин.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Това творческо аудио / видео продукция е средство за получаване на съдържание, доставено от компанията и изисква да бъде създаден и одобрен от фирмата индивидуален профил, за да се абонирате за услугата. Всеки профил е упълномощен да бъде използван само от лицето, което е създало профила. При никакви обстоятелства дадена сметка не може да бъде споделяна или използвана от повече от един потребител и такова действие се счита за основание за деактивиране на сметката, прекратяване на сметката или друго наказателно действие. Това включва предоставянето на идентификационния номер на отделен профил на всяко друго лице / организация.
  • Вие приемате, че Дружеството запазва изключителен контрол над Creative Audio / Video Production и всички права на интелектуална собственост, свързани с него. Като се абонирате за услугата за доставка на съдържание, предлагана чрез Creative Audio / Video Production, не ставате собственик на нея. Освен ако не е изрично посочено тук, не ви се предоставят никакви права или лицензи за патенти, авторски права, търговски тайни или търговски марки по отношение на Creative Audio / Video Production или неговото съдържание и Компанията си запазва всички права, които не са изрично предоставени по-долу. Creative Audio / Video Production съдържат собствена и поверителна информация, която е защитена от законите за авторското право и разпоредбите на международните договори.
  • Вие се съгласявате да не премахвате от копия на Creative Audio / Video Production каквито и да е бележки за авторски права и / или други права за собственост, които се появяват в Creative Audio / Video Production, както е предоставено първоначално от компанията.
  • Вие се съгласявате да не декомпилирате, разглобявате, декриптирате, превеждате, редактирате, създавате производни произведения, извличате или обратно инженерствате или препродавате Creative Audio / Video Production или се опитвате да помогнете на други хора да правят някое от гореизброените.
  • Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, разпространявате, разпространявате, продавате, предоставяте на трети лица или разпространявате това Creative Audio / Video Production на никого, или да използвате Creative Audio / Video Production за търговски или нетърговски цели без изричното предварително писмено съгласие на компанията. Всяко такова неразрешено дистрибутивно действие представлява нарушение на федералния закон за авторското право съгласно 17 USC Section 106, за който може да бъдете подведени под отговорност за умишлено неправомерно поведение, наказуемо с глоба до сто петдесет хиляди долара ($ 150,000) за всеки нарушителен акт.
  • Съдържанието, предоставено чрез Creative Audio / Video Production, е собственост на трети страни, които запазват собствеността върху него и са го лицензирали в компанията. Съдържанието е защитено от авторско право и други закони за интелектуалната собственост. Съдържанието, получено от компанията, може да се показва, използва и играе само от абоната, на когото е предоставено съдържанието, и само за цели, попадащи в обхвата на настоящото споразумение.
  • Вие се съгласявате да не използвате съдържанието по начин, който би нарушил авторското право или друга изключителна защита, предоставена на произведението и да приемете, че всяка употреба, която е в нарушение, ще прекрати правото Ви на личен живот съгласно настоящото споразумение и може да доведе до лична юридическа отговорност на държавата или федерален закон. Федералното право предвижда тежки граждански и наказателни санкции за неразрешено възпроизвеждане, разпространение, отдаване под наем или цифрово предаване на защитени с авторски права звукови записи и / или други защитени произведения в секции 17 USC 501, 506. Извършването на неразрешени копия на защитени с авторски права произведения представлява кражба, за която може да бъдете подведени под отговорност за хиляди долари вреди. Извършването на всяко от съдържанието на която и да е мрежа от Peer to Peer (P2P) или други средства за неразрешено качване на защитени или защитени произведения също представлява нарушение на авторски права. Това Споразумение представлява предупреждение за закрила на авторското право за съдържанието, доставено чрез Creative Audio / Video Production, и всяка незаконна употреба може да доведе до установяване на умишлено нарушение на авторски права във федерален съд, наказуем с глоба до сто и петдесет хиляди ($ 150,000) за всеки нарушителен акт или друга тежка гражданска или наказателна отговорност.
  • Разбирате, че цялото съдържание е с воден знак с личен идентификационен номер, който е проследим за вас и че ще бъдете отговорни за всяко копиране или незаконно преразпределение на Creative Audio / Video Production или съдържание изцяло или частично в съответствие с горното.

Срок. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Отказ от гаранции. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Ограничение на отговорността. До максималната степен, разрешена от приложимото право, нито Дружеството, неговите лицензодатели, доставчици, партньори, филиали или доставчици на услуги от трети страни носят отговорност пред Вас или която и да е трета страна за каквито и да е преки, косвени, случайни, специални, примерни, наказателни или последващи щети или каквато и да е друга форма на щети по какъвто и да е начин, произтичащ от или във връзка с това Споразумение или използването на Creative Audio / Video Production независимо от формата на действие или основанието на рекламацията или от това дали Дружеството е било или не съветва за възможността за такива щети. Някои юрисдикции не разрешават ограничаването или изключването на отговорност за случайни или последващи вреди. Съответно някои от горните ограничения и изключвания може да не важат за вас.

Използване на информация. С настоящото давате на Компанията разрешение да използва всякаква информация, получена от вашето използване на Creative Audio / Video Production или друга информация, съобщена на Дружеството по какъвто и да е начин, който компанията избира за търговски или нетърговски цели.

Промени. Компанията си запазва правото по всяко време да променя това Споразумение и да налага нови или допълнителни условия по отношение на използването на Creative Audio / Video Production. Такива изменения и допълнителни условия ще бъдат незабавно ефективни и ще бъдат включени в настоящото споразумение. Вашата продължителна употреба на Creative Audio / Video Production ще се счита за приемане.

Освобождаване от отговорност. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Избор на закон и съгласие за юрисдикция. Настоящото споразумение се урежда от законите на щата Охайо, САЩ, без да се отчитат разпоредбите на конфликта на закона; и с настоящото се съгласявате с изключителната юрисдикция и мястото на провеждане в федералните и държавните съдилища, разположени в Clermont County, Ohio, САЩ, по отношение на всички спорове, произтичащи от или свързани с Creative Audio / Video Production. Освен това, вие изразявате съгласието си за изключителната юрисдикция и мястото на провеждане в такива съдилища за всяко действие, започнато от вас срещу нас (или нашите филиали).

Цялостно споразумение. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

ВСИЧКИ МИТНИ ПОРЪЧКИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ СЪБОТА, ДЕКЕМВРИ 27, 2018 AT NOON, EST, за да се гарантира доставката на време без такса.

Всички поръчки след този краен срок ще доведат до RUSH FEE плюс всички ускорени FedEx такси.

ВСИЧКИ ПРОДАЖБИ СА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ! НЯМА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЯ.

Ако имате въпроси или се нуждаете от поддръжка: моля, изпратете електронна поща support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com, Благодаря ти! Честита Нова Година!

*** НАМАЛЕНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ***

Моля, вземете видеоклипа си в броя на Ню Йорк ЖИВЕЙ В ДЕЙСТВИЕ this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Качете го тук: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!